هندوانه

هندوانه یکی از سبزیجات میوه ای آبدار و شیرین است که در میان مناطق مختلف جهان طرفداران زیادی دارد. هندوانه از زمان های قدیم کشت می شده است. بعضی از محققین مرکز اصلی و محل پیدایش هندوانه را آفریقا و بعضی هندوانه را بومی هندوستان می دانند. هندوانه گیاهی یکساله و علفی است. ساقه های هندوانه خزنده و طویل است و گل های نر و ماده روی یک بوته قرار دارند و همیشه تعداد گل های نر بیشتر از گل های ماده است. هندوانه دارای انواع مختلفی است که از نظر شکل، اندازه، رنگ پوست، رنگ گوشت و اندازه بذر و همچنین طعم و مزه با هم تفاوت دارند.
آموزش کاشت هندوانه
شرایط آب و هوایی برای کاشت هندوانه
گیاه هندوانه بیش از خربزه به آفتاب و تابستان طولانی تر نیاز دارد.هندوانه برای رشد و نمو به فصلی با گرمای طولانی نیاز دارد و نسبت به سرما و یخبندان حساس است. بذر هندوانه در دمای 15 تا 20 درجه سانتی گراد جوانه می زند و در آب و هوای گرم و مرطوب هم رشد می کند. ولی در آب و هوای گرم و مرطوب خطر ابتلا به بیماری های قارچی بیشتر است بنابراین باید به این مساله توجه بیشتری داشت.
خاک مناسب برای رشد هندوانه
بهترین خاک برای کاشت هندوانه زمین شنی رسی است زیرا در این خاک ها می توان محصول زودرس تولید کرد. البته خاک باید از نظر مواد آلی غنی باشد. PH مناسب برای رشد هندوانه 5 تا 8/6 است. از نظر کود، علاوه بر کود حیوانی برای انواع پر محصول مانند چارلستون گری، کود شیمیایی نیز به مقدار 100 تا 120 کیلوگرم ازت خالص، 80 تا 100 کیلوگرم در هکتار اسیدفسفریک و 100 تا 150 کیلوگرم در هکتار پتاس توصیه می شود.
کاشت هندوانه در خانه
هندوانه باید از اواسط فروردین ماه تا اواخر اردیبهشت کاشته شود. کاشت هندوانه به صورت جوی و پشته ای صورت می گیرد. به این صورت که پشته ها را با فاصله 70 تا 120 سانتی متر از یکدیگر و فاصله بوته ها از هم را 50 تا 80 سانتی متر در نظر می گیرند. برای کاشت ابتدا بذرها را به مدت 24 ساعت خیس کرده و سپس در گودال هایی به عمق 3 تا 4 سانتی متر به تعداد 2 تا 3 بذر قرار می دهند. بعد از آن که بذرها سبز شدند و بوته ها 4 تا 6 برگی شدند، قوی ترین بوته را نگه داشته و بقیه را قطع می کنند. حذف علف های هرز و دادن کود از عوامل مهم برای به ثمر رسیدن بهتر گیاه می باشد.
کاشت هندوانه در مزرعه
کشت هنوانه در سطح وسیع به دو صورت کشت آبی و کشت دیمی انجام می شود . باید توجه داشت از آن جا که هندوانه برای رشد به تابستان گرم نیاز دارد، در مناطقی که دارای تابستان کوتاه و معتدل می باشند، 3 یا 4 هفته قبل از شروع فصل گرم، بذر را زیر پلاستیک یا در گلخانه می کارند و یا می توان از انواع هندوانه زودرس در این مناطق استفاده کرد.
بذرکاری هندوانه آبی : بذر هندوانه را 24 ساعت قبل از کاشت خیس کرده و روی پشته ها به فاصله 20 تا 25 سانتی متر و در گودال هایی به عمق 3 تا 5 سانتی متر می کارند. در هر گودال 2 یا 3 بذر کاشته و روی گودال ها را با ماسه می پوشانند.
بذرکاری هندوانه دیم: بذر هندوانه را 24 ساعت قبل از کاشت خیسانده و روی ردیف هایی به فاصله 5/2 تا 3 متر روی پشته ها به فاصله 75 تا 100 سانتی متر در گودال هایی به عمق 5 تا 8 سانتی متر می کارند. سپس روی آن ها را با خاک نرم می پوشانند.
گاهی برای مقاومت در برابر بیماری ها، از پیوند گیاهچه هندوانه بر روی کدو استفاده می شود.
برداشت هندوانه
هندوانه باید در مرحله رسیدگی کامل برداشت شود زیرا میوه فقط در مرحله رسیده کامل، به حداکثر شیرینی و مرغوبیت می رسد.

اگر این مطلب مفید است، شاید یکی از دوستان شما
نیز به آن احتیاج داشته باشد. آن را به اشتراک بگذارید.

منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : Agriculture in Iran |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه منبع : |آموزش کاشت هندوانه در خانه و مزرعه
برچسب ها : هندوانه ,کاشت ,سانتی ,فاصله ,گودال ,پشته ,کاشت هندوانه ,مناسب برای ,هندوانه هندوانه ,گودال هایی ,آموزش کاشت